Kalsine edilmiş Antrasit

  • Calcined Anthracite Coking Coal Calcined Anthracite

    Kalsine edilmiş Antrasit Kokslaşdırılan Kömür Kalsine edilmiş Antrasit

    "Kalsine edilmiş Antrasit Kömür" və ya "Qaz Kalsine edilmiş Antrasit Kömür". Əsas xammal, yüksək sabit karbon tərkibi, güclü oksidləşmə müqaviməti, az kül, aşağı kükürd, az fosfor, yüksək mexaniki dayanıqlıq, yüksək kimyəvi aktivlik, yüksək saflıqlı kömür bərpa dərəcəsi ilə xarakterik olan unikal yüksək keyfiyyətli antrasitdir. Karbon qatqısının yanacaq və aşqar kimi iki əsas istifadəsi var. Polad əritmə və dökümün karbon qatqısı olaraq istifadə edildikdə, sabit karbon% 95-dən yuxarı ola bilər.