Daimi Grafit Elektrod / RP

  • Regular Power Graphite Electrode

    Mütəmadi Grafit Elektrod

    Qrafit elektrodlar əsasən çömlek sobalarında, elektrik yaylı soba polad istehsalında, sarı fosfor sobasında, sənaye silikon sobasında və ya əridici misdə istifadə olunur.