Kalsine edilmiş Pitch Coke

  • Low Sulphur Calcined Pitch Petroleum Coke Specification Price

    Aşağı kükürd kalsine edilmiş pitch petrol kokunun şərt qiyməti

    Pitch koku, istiləşmə, həll, püskürtmə və soyutma əmələ gətirmə prosesi ilə kömür qatran qatranı istifadə edilərək hazırlanan bir növ yüksək temperaturlu kömür qatran sahəsidir. Pitch koku iki kateqoriyaya bölünür: kömür qatran qatranı və neft bitumu. Odadavamlı materialların asfalt bağlayıcı maddəsi əsasən kömür qatranıdır. Test xammal meydançası qızdırmaq və həll etmək üçün asfalt həll etmə qabına əlavə edildi.