Kalsine edilmiş Pitch Coke

  • Low Sulphur Calcined Pitch Petroleum Coke Specification Price

    Aşağı Kükürdlü Kalsine edilmiş Pitch Petroleum Coke Specification Qiymət

    Pitch koksu, kömür qatranının qızdırılması, həll edilməsi, püskürtülməsi və soyudulması ilə əmələ gəlməsi yolu ilə istifadə edilərək hazırlanan yüksək temperaturlu kömür tar qatranının bir növüdür.Pitch koksu iki kateqoriyaya bölünür: kömür qatranı qatranı və neft bitumu.Odadavamlı materiallar üçün asfalt bağlayıcısı əsasən kömür qatranıdır.Test xammal qatışı qızdırılmaq və həll edilmək üçün asfalt həlledici qaba əlavə edildi.